Detta är en sajt för dig som vill veta mer om hur du planerar för din framtida pension. Vi vänder oss särskilt till små företag- enskilda firmor och små aktiebolag.

Sajten har två delar, en som är tillgänglig för alla, där hittar du länkar, texter och hjälpmedel som finns tillgängliga på nätet. Den andra delen kräver ett abonnemang, där hittar du våra egna texter, dokument och hjälpmedel.

Vi som lägger en del tid på detta gör det inte i första hand för att tjäna pengar utan syftet är att sprida den kunskap vi av olika anledningar tillägnat oss i detta ämne. Vi är:

Knut Wålstedt: kwaalstedt@gmail.com

Jan Larsson, jan.larsson@slu.se

Sidor att gå till:

Öppna sidor:

Texter och länkar

Hjälpmedel

Min Pension

Typfallsmodellen

Logga in

Teckna  abonnemang

Artiklar

Om oss

Skicka fråga