Det finns en stor mängd värdefull information på nätet. De viktigaste, mest seriösa och objektiva informatörerna är:

Pensionsmyndigheten

Skattemyndigheten

Försäkringskassan

Min Pension

Exempel på seriösa informatörer med ett visst egenintresse är:

Ekonomirådgivare, t.ex. LRF Konsult och banker, läs mer

Försäkringsbolag, t.ex. Länsförsäkringar