Pensionsmyndigheten (PM)

Från PMs egen hemsida:

Pensionsmyndigheten sköter din pension, både när du arbetar och tjänar in till din pension och när du är pensionär och får pension.

Pensionsmyndigheten sköter den allmänna pensionen i Sverige, den pension som alla som arbetar och betalar skatt får.

Här kan du läsa om pensionens olika delar och om vilka fördelar och förmåner som finns. Du kan också läsa om hur du ansöker om att få pension, vad en fond är och hur du byter fonder.

För dig som är företagare

På Pensionsmyndighetens hemsida finns mycket värdefull information, både texter och dokument. De skriver bl.a.:

”Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. För att du ska få samma pension som om du vore anställd behöver du ta ut lön/överskott, betala in avgifter och skatter samt kompensera den uteblivna tjänstepensionen genom ett eget sparande till pension.”

Värdefulla sidor (länkar till):

Förstå din pension

Planera din pension

Så fungerar pensionen

Du som är företagare

Ta hand om din premiepension

Gör din egen prognos (se även Min pension)

Dokument från Pensionsmyndigheten (pdf)

Tumregler

Tidigt uttag?

Prognosregler

Alternativ pensionsålder

Jobba längre?

Som företagare

Garantipension

Typfallsmodellen (Excel)

Fler rapporter av intresse