Försäkringskassan

Även som företagare måste du tänka på hur du skyddar din ekonomi om du blir sjuk. Så här skriver Försäkringskassan på sin hemsida:

”Som företagare har du rätt till ersättning precis som en person med anställning har. Din ersättning beräknas på din SGI. SGI betyder sjukpenninggrundande inkomst och är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan utifrån hur mycket du tjänar per år. För dig som är företagare utgår vi från din arbetsinkomst från företaget.”

Din SGI beräknas på den arbetsinkomst som du förväntas få i företaget. När du ansöker om en ersättning ska du därför fylla i den arbetsinkomst du förväntas få. För att kunna beräkna vilken SGI du ska få jämför vi dina tidigare inkomster med den förväntade inkomsten du har lämnat. 

Om dina arbetsinkomster har ökat stadigt varje år kan vi ta hänsyn till det när vi uppskattar din framtida arbetsinkomst. Vi tar även hänsyn till om dina arbetsinkomster har minskat varje år. Om dina arbetsinkomster har varierat under de senaste åren kan det vara svårt att uppskatta en framtida arbetsinkomst. Då kan din SGI i stället bli ett genomsnitt av de tidigare arbetsinkomsterna.

Beräkna din sjukpenning med hjälp av Ersättningskollen.

SGI-guiden för att förstå hur man beräknar din SGI.