Min pension

Text från Minpension egen hemsida:

På pensionsportalen Minpension.se kan alla som har tjänat in till pension i Sverige logga in och se hela sin pension och göra pensionsprognoser. Verksamheten drivs och finansieras till hälften av staten, till hälften av pensionsbolagen. Det gör Minpension.se till en neutral och oberoende webbportal som är kostnadsfri för användaren.

Minpension.se finns både som egen webbplats och som integrerad webb hos andra aktörer, till exempel på Pensionsmyndighetens inloggade sidor och på pensionsbolagens internetkontor

Våra kommentarer:

Minpension är ett utmärkt hjälpmedel för den som snart skall gå i pension och vill veta hur pensionen kommer att bli. Ju närmare pensionstillfället dess bättre blir prognosen. Med systemet kan du planera ditt uttag, se vad det betyder om du skjuter upp en del av uttaget, väntar med t.ex. en egen försäkring. På vår interna sida ger vi mer tips om hur du kan använda och förstå Minpension.