Lantbrukets Affärer

Med början i juni 2017 publiceras en serie artiklar i tidskriften Lantbrukets Affärer, under rubriken ”Om konsten att gå i pension”. Artiklarna behandlar ämnet i ett brett perspektiv, med delområden såsom:

Våra pensioner, statistik från Statistisk Centralbyrån

Så fungerar pensionssystemet för företagare

Tumregler - så beräknar du din pension

Olika former av pensionssparande

Blir det bättre med Aktiebolag?

Socialförsäkringar och andra försäkringar

En arbetsgång med beräkningar

Artikelserien (efter publicering)

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Lantbrukets Affärer