Tjänster

Som abonnent på våra interna sidor har du tillgång till följande material:

Egna texter och dokument, t.ex.

Egen handledning till Minpension

Egen handledning till Typfallsmodellen (från Pensionsmyndigheten)

Information om nyheter

Egna verktyg, såsom

En egen arbetsgång för pensionsplanering, med

PensionPlanB – beräknar din pension

Hushållsbudget – beräknar dina hushåll-kostnader

Bostadstillägg

Eget pensionssparande – räknar på olika alternativ

Gå till (du är tyvärr inte inloggad):

Våra texter och dokument

Våra handledningar

Våra nyheter

Arbetsgång för pensionsplanering

PensionPlanB